lauantai 15. kesäkuuta 2013

Kuinka sisustussuunnittelun pitäisi edetä ?


Tässä sisustussuunnittelija Marikan ajatuksia ja huomioita siitä kuinka suunnitteluhomman pitäisi edetä:

1. Rahaa saa ja mopolla pääsee

Tärkeimmät suunnittelua rajaavat tekijät ovat tietysti aikataulu ja se kokonaisbudjetti, jota asiakas on valmis käyttämään suunnittelijan suunnitelmiin sekä itse suunnittelun toteutukseen valitussa kohteessa. 

Ei ole esimerkiksi kovinkaan järkevää laittaa budjetiksi 1500 euroa, jos kyseessä on saunan, pesuhuoneen täysremontti ja sillä pitäisi vielä saada suunnittelijan työkin. Suunnittelija tekee oman suunnittelutyönsä aina budjetin, tarjouksensa ja aikataulun  sallimissa rajoissa. 

Kokonaisuudessaan sisustussuunnittelubudjetti koostuu siis itse suunnitelmakuvista/suunnitelmakansiosta, suunnittelijan työstä, mahdollisista matkakustannuksista ja muista sovituista kustannuksista. Tähän päälle tulevat sitten vielä toteutuksesta koituneet kulut eli ostetut huonekalut, pintamateriaalit tms. Tämä kuulostaa hurjalta, mutta usein ihmiset eivät huomioi sitä, että vaikka suunnittelijan palkkaaminen ja suunnitelmien teettäminen maksaa, säästöä voi tulla jossain muualla. Suunnittelijan avulla voidaan välttää kalliit virheostokset ja saada yhtenäinen tyyli suunniteltavaan tilaan. Usein suunnittelijat osaavat nähdä myös asiakkaan vanhoissa huonekaluissa tai rakenteissa sellaista, jota voidaan hyödyntää uudella tavalla - ja taas säästetään. 

Kannattaa muistaa, että suurin kustannus remontissa ja uudiskohteen sisustuksessa tulee pintamateriaaleista ja ammattilaisen tekemästä työstä. Itse tekemällä siis voi jossain paikoin säästää (paitsi luvanvaraisissa asennuksissa) ja järkevillä valinnoilla pintamateriaaleissa voi säästää hurjasti. Esimerkkinä: eräs öljyvahattu tammiparketti 3-sauvaisena maksaa 100 neliölle 3000 euroa (n. 30 € / neliö), kun vastaavasti lankkumallisena 1-sauvaisena vastaava parketti maksaa lähemmäs 7000 euroa, koska hinta neliölle on melkein kaksinverroin kalliimpi 1-sauvaisena. 

Harhakuvitelmaa on se, että laminaatti tai muovimatto lattiamateriaalina olisi aina se halvin vaihtoehto - myös niiden hintahaarukka liikkuu 15-65 euroa/neliö. Kaikkein kalleinta lienee laatoitus, sillä siinä hintana ei ole pelkästään laatan neliöhinta, vaan on muistettava tasotteet, mahdolliset vedeneristykset, saumausaineet, työvälineet ja myös ammattilaisen tekemä työ (jos teetetään ammattilaisella).

2. Tarpeet ja toiminnot ohjaavat suunnittelua

Ihan ensimmäisenä, kun budjetti on realistinen ja kunnossa, listataan suunniteltavan tilan välttämättömät tarpeet ja toiminnot. Tämän avulla suunnittelija kykekee hahmottamaan sinun/perheesi toimintaasi tilassa ja yleensä. Ajatuksena on, että asukkaan tarpeet ohjaavat suunnittelutyötä eikä esimerkiksi pintamateriaalit tilan käyttöä. 

Esimerkiksi, jos kyseessä on lapsiperhe, kuraeteisen suunnittelu on erilaista kuin kahden asuvalla pariskunnalla tai vaikkapa usean koiran perheellä, jossa vaaditaan myös koirien pesuun omat niksinsä. Kaikki mahdolliset rajoitteet tai erikoistarpeet, kuten liikuntarajoitteet, allergiat, astma, lemmikkieläimet tms. joko rajaavat suunnittelua tai ohjaavat sitä.


3. Haaveet ja toiveet: jotain uutta, jotain vanhaa

Kaikkia haaveita ei pystytä toteuttamaan, mutta sisustussuunnittelijan tehtävänä on löytää ne haaveet ja toiveet, joita on budjetin rajoissa on mahdollista toteuttaa. Suunnittelija usein kyseleekin paljon erilaisia tarkentavia kysymyksiä ja tapaa asiakkaan hänen kotonaan. Joskus asiakkaan leikekansiosta on apua, sillä se auttaa suunnittelijaa pääsemään asiakkaan ajatuksiin ja toiveisiin kiinni tarkemmin.

Asukkaan toiveena voi olla vaikkapa tämän kuvan värimaailma
Jos tilassa on tarkoitus säästää jotain vanhasta (esim. huonekaluja), se pitää tässä vaiheessa muistaa tuoda esiin suunnittelijalle. Suunnittelija saattaa valokuvata näitä esineitä tai huonekaluja tai esimerkiksi rakenteita, joita halutaan säilyttää.

4. First thing first

Kun edellä mainitut esitiedot ovat riittävällä tasolla, alkaa varsinainen suunnitteluosuus. Suunnittelu riippuu suunniteltavasta tilasta. Otetaan tässä kohtaa mukaan käytännön esimerkkinä uudiskohteen pesuhuoneen suunnittelu. 

Jos suunnittelija on ollut uudiskohteen suunnittelussa mukana jo ennen lopullista pohjakuvaa (lupakuvia), hän on todennäköisesti voinut ratkaisevasti vaikuttaa kylpyhuonetilojen suunnitelmiin ja toimivuuteen perheen eduksi. Vesikalusteiden paikat määräytyvät näet viimeistään LVI-suunnitelmavaiheessa ja kun ne on kertaalleen rakennuksella toteutettu paikalleen, on melko kallista lähteä siirtämään niiden paikkaa. Jos suunnittelija on ollut alusta asti mukana, hän voi ennalta tehdä havainnekuvia siitä, miltä tuleva pesuhuone näyttää (kuvat yleensä tässä vaiheessa mustavalkoluonnoksia ja/tai pohjapiirroksia). 3D-mallinnusta käyttävät suunnittelijat voivat asiakkaalle esittää tilaa myös sellaisessa tilassa, jossa asiakas ikään kuin voi liikkua tilassa.
Pohjakuva voi näyttää suunnittelijan käsissä tältä.
Jos suunnittelija otetaan mukaan vasta siinä vaiheessa kun kylpyhuoneen vesikalusteiden, seinien ja ovien paikat on jo lyöty lukkoon, suunnittelija voi keskittyä ainoastaan pintamateriaaleihin ja niiden suunnitteluun.

5. Pintamateriaalien kimppuun

Kun pesuhuoneen toiminnot on lyöty lukkoon, eikä muutoksia esimerkiksi vesikalusteiden paikkaan tai LVI-suunnitelmiin ole enää tulossa, voidaan lähteä suunnittelemaan pintamateriaaleja ja tilan varsinaista fiilistä.

Tässä vaiheessa suunnittelija palaa yleensä asiakkaan antamiin leikekuviin ja alkukartoitukseen ja pyrkii hahmottamaan sellaisen kokonaisuuden, jota asiakas tavoittelee. On täysin suunnittelijakohtaista, miten tässä vaiheessa toimitaan. Jotkut käyttävät runsaasti 3D-mallinnusta, toiset tekevät moodmap-tyyppistä luonnostelua ja osa keskustelee asiakkaan kanssa ja luonnostelee tilaa lennosta käsin. 

3D-havainnekuva.

Tärkeintä on, että silmin nähtävä luonnos tilasta syntyy ja että sitä voidaan käyttää jatkotyöstössä. Tämän jälkeen mukaan tulevat myös aidot mallipalat. Kylpyhuoneen laattojen valinta tapahtuu aina oikeista mallipaloista. Suositus on myös se, että mallipalaa katsotaan sellaisessa valossa, joka jäljittelee lopullista valaistusta mahdollisimman hyvin. Värisävyt toistuvat eri tavalla erilaisissa valaistuksissa.

Suunnittelija osaa ottaa huomioon kokonaisuutena tilan asettamat vaatimukset (esim. lapsiperheen tarpeet), laattojen koot, paksuudet/tiheydet, ominaispiirteet, laatoitustyylin, laattajaon ja käytettävän kattomateriaalin, jotka voivat aiheuttaa harmaita hiuksia sellaisille, joille ne eivät ole entuudestaan tuttuja. Myös budjetissa suunnittelijan apu on verraton. Hän tietää, missä kohtaa voidaan käyttää edullisempaa laattaa, ja missä tarvitaan kestävyyttä tai vaikkapa turvallisuussyistä jotakin toisenlaista ratkaisua.

Kun jonkinlainen yhteisymmärrys tilan värimaailmasta ja kelpuutetuista pintamateriaaleista on selvillä, suunnittelija laatii lopullisen havainnekuvan. Se voi olla käsin piirretty, sekatekniikalla laadittu (käsin piirrosta + valokuvaa) tai 2D/3D-mallinnos valituilla laatoilla. Näiden kuvien ja mallipalojen perusteella asiakas tekee lopulliset valinnat pintamateriaalien suhteen. Kun valinnat on lyöty lukkoon, suunnittelija tekee vielä mittakaavassa olevat naamakuvat tai vastaavat laatoittajalle, jos näin sovittu. Vähintään kuitenkin listauksen käytettävistä materiaaleista ja siitä, mille seinälle tulee mitäkin ja millä tavalla.

Kannattaa muistaa, että jos maksat kylpyhuoneen pintamateriaalien suunnittelusta, se ei sisällä automaattisesti valaistus- tai valaisinsuunnitelmaa. Valaistussuunnitelma on erillinen suunnitelma ja sen laatimisessa tarvitaan sähkösuunnittelijan laatimia sähköpiirustuksia apuna. Suunnitelmien muuttaminen vaatii sähköalan ammattilaista/konsultointia ja onkin järkevää uudiskohteessa laatia valaistussuunnitelmaa jo sähkösuunnittelun aikana tai sen yhteydessä, sillä muuten sähkösuunnitelma joudutaan tekemään kahdesti, jos suunitelmat matkan varrella muuttuvat. Jälkimmäisessä tilanteessa, tämä tietää lähes aina lisälaskua sähkösuunnittelijan suunnalta asiakkaalle päin.

6. Työn aikana

Kun kylpyhuonetta sitten aletaan suunnitelmien pohjalta vihdoin tekemään, työn aloituksessa on suunnittelijan hyvä ohjeistaa työn tekijää (laatoittaja). Aina se ei ole mahdollista paikan päällä, jolloin tietysti hyvät ohjeet/kuvat auttavat paikan päällä (myös ns. huonekortti).

7. Loppusilaus tulee vasta lopuksi

Useinhan monet meistä miettivät värejä tai somisteita ensimmäiseksi, kun lähtevät miettimään jotain tilaa tai sen muutosta. Värejä ja somisteita tärkeämpää ovat kuitenkin toiminnot ja se kehys jossa toimitaan. Suunnittelija pyrkii omalla toiminnallaan hahmottamaan tämän kokonaisuuden parhaalla mahdollisella tavalla ja ripauksella suunnittelija tuomaa persoonaa. Tilan tulisi kuitenkin loppupelissä heijastaa enemmän asukasta kuin suunnittelijaa.

Sisustussuunnittelussa kyse ei ole siis pelkästään somistamisesta, jota tehdään kauppojen ikkunoihin myyntitarkoituksessa, sisustuslehtiin silmän iloksi tai showroomeihin esittely- ja myyntitarkoituksessa eikä sisustus ole pelkkää stailaustakaan, jolla on usein omat päämääränsä. 

Kodin sisustussuunnittelussa tärkeintä on asukas ja perhe ja asuttava tila sekä näiden mahdollisimman sointuva yhteiselo. Kaikkien tilassa olevien elementtien pitäisi palvella tätä - niin värien, tekstiilien, huonekalujen, valaistuksen kuin pintamateriaalienkin. Loppusilauksen tekee viime kädessä asukas itse. Hän tuo tilaan elämän.8. Mitä suunnittelusta jää käteen? 

Siitä jää käteen muutakin kuin lasku, uskokaa pois :) Yleensä suunnittelija tuottaa kuvista ja suunnitelmista suunnitelmakansion, joskus jopa materiaalimenekkien ja ostoslistan tarkkuudella - riippuen toki siitä, mitä asiakas on tilannut ja mistä hän on valmis maksamaan. Rahallahan saa. Pääsääntöisesti käteen jää kuitenkin se, että tila toimii kokonaisuutena, sillä se on asiantuntevasti suunniteltu ja sen jälkeen toivon mukaan myös ammattimaisesti toteutettu. Usein pintamateriaalit ovat tilan funktioon nähden loppuun asti mietittyjä ja toimivia, jolloin säästytään ikäviltä yllätyksiltä niiden suhteen.

Lainaus: Sisustusassari-blogi kirjoitus 7.2.2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...